Corona (Covid-19)

Hele verden, herunder også Danmark, er ramt af en Corona pandemi.
Derfor er hygiejnen nu vigtigere end nogensinde. Grundig regelmæssig rengøring er en vigtig faktor i kampen mod denne virus.

Som udgangspunkt følger vi Sundhedsstyrelsens (sst) retningslinjer. Disse opdateres løbende, og vi følger med i disse opdateringer og retter indsatsen til efter disse.

Covid-19 er en såkaldt skalbærende virus. Den tåler ikke grundig rengøring med sæbe. Det er derfor en grundig rengøring har så stor betydning og ikke bare er en luksus, der kan undværes.

Vi har hjulpet alle vores kunder med diverse foranstaltninger, for at vi sammen kan få bekæmpet denne virus hurtigst muligt.
Udover en samvittighedsfuld rengøring, desinficerer vi alle kontaktpunkter dagligt.

Når man desinficerer, skal det udføres på en rengjort overflade Man kan ikke desinficere et snavset objekt. Derfor udfører vi først grundig rengøring – og derefter desinficerer vi. 

Vi leverer også diverse beskyttelsesmidler. Lige fra hånddesinfektion, både som berøringsfrie standere og i små dispensere. Mundbind og desinfektionsservietter til tastaturer, kan vi også levere.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling er:

“Sundhedsmyndighederne anbefaler, at virksomhederne følger disse råd for at begrænse risikoen for smittespredning:

Toiletter

  • Alle toiletter skal rengøres hyppigt efter forholdene
  • Kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, dørhåndtag og lyskontakter skal rengøres hyppigt efter forholdene 
  • Skraldespande på toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte, og mindst en gang dagligt

Andre lokaler

  • Kontaktpunkter som fx håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets skal rengøres regelmæssigt. Gerne flere gange dagligt.
  • Den enkelte arbejdsstation skal rengøres, når ens medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage den. 
  • Sørg så vidt muligt for, at de ansatte bruger redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder. Og sørg for, at arbejdspladsen har en plan for rengøring af fællesredskaberne.”

Uddrag fra: https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Hjælp og inspiration: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Undgaa-smitte-paa-kontorarbejdspladser